Naczelna zasada – CREDO

 

BYĆ SILNYM ABY BYĆ POŻYTECZNYM

 

Ukłon – LE

 

STALOWA RĘKA NA ŁAGODNYM SERCU

 

        Ukłon LE oznacza nieagresywność oraz szacunek do mistrzów, instruktorów i współćwiczących. Ukłon LE wykonujemy przy wejściu do sali treningowej oraz zwracając się do mistrza, trenerów, kolegów, koleżanek. Ukłon Le wykonujemy również w czasie ceremoniału.

 

        Schemat wykonywania ukłonu LE

 

Chuan be      – pozycja przygotowania

Nghiem       przygotowanie do ukłonu

Nghiem LE  – położenie prawe dłoni na sercu

LE                złożenie ukłonu

 

 

3 Główne zasady

 

1.    Permanentna ewolucja ciała i ducha

2.    Równowaga pomiędzy człowiekiem i naturą

3.   Harmonia we wszystkim

 

 

9 Fundamentalnych zasad światowego Vovinam Viet Vo Dao Dieu Tam Niem

 

1. Rozwijać w sobie zdolność służenia innym
 
2. Rozwijać Vovinam Viet Vo Dao, budować pokolenie prawdziwych ludzi aby służyć Solidarnemu Światu
 
3. Przestrzegać prawa, etyki i stawiać honor ponad wszystko
 
4. Szanować starszych ludzi, pomagać słabszym, miłować kolegów, koleżanki, bliźnich
 

5. Szanować inne sztuki walki, wykorzystywać Vovinam Viet Vo Dao tylko w przypadku samoobrony i tylko z

    ważnej przyczyny

 
6. Nigdy nie podporządkowywać się tyranii i represjom
 
7. Żyć w czystości, prostocie , szczerości i uczciwości
 
8. Być świadomym w postrzeganiu, wytrwałym w walce i umiejętnym w działaniu
 
9. Być swoim mistrzem, skromnym i tolerancyjnym

 

Źródło – The International Training Program