Paweł Miszkurka

Dai Den – Vo Viet/VietVo Dao, Huyen Dai Nhat – Vovinam Viet Vo Dao, wykształcenie średnie, sztuki walki uprawia od 1990 roku

 

 

 

strona w budowie